Gemox är ett enmansföretag som utför professionella mätuppdrag, mestadels för bygg- och anläggningsföretag vid produktion och projektering.

Sidan är under konstruktion.